Fakta om kennel

Fakta om kennel

En kennel är en anläggning där det föds upp hundar. Ägaren håller hundar som får valpar som sedan säljs till nya ägare. Olika kennlar har däremot olika mål och syften med att avla hundarna. För att kunna ha en kennel är det viktigt att man följer de regler och riktlinjer som finns uppsatta. Att bli medlem i Svenska Kennelklubben ger din kennel ett högre förtroende.

Svenska Kennelklubben

SSK är en intresseförening som har funnits sedan 1889. Den grundades av adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. Idag ser det däremot lite annorlunda ut och de flesta medlemmarna är vanliga hundägare. Här finns däremot även uppfödare, jägare och personer som arbetar med hundar. Med deras drygt 300 000 medlemmar är de en av landets största intresseföreningar.

Genom att vara medlem i SSK får medlemmar förmåner och möjligheter till olika aktiviteter. De erbjuder kurser för uppfödning, utställningar och andra träningar.

Riktlinjer och regler för att starta kennel 

På Jordbruksverket står det beskrivet att personer som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring måste söka tillstånd.

Tillstånd krävs alltid för personer som:

  • Håller 10 eller fler hundar äldre än 12 månader
  • Föder upp 3 eller fler kullar per år
  • Upplåter 3 eller fler hundar per år, exempelvis draghundsuthyrning
  • Säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • Säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning
  • Förvarar eller utfordrar 4 eller fler hundar, exempelvis hunddagis
  • yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar hundar, eller har yrkesmässig hunduppfödning

Att inte ha tillstånd är ett brott mot djurskyddslagen. Om man bryter mot detta riskerar man åtal och kan dömas till böter eller fängelse.